douanesoftware

Alle aangevers in november over op AGS 2

De Douane stelt dit jaar Sagitta Invoer buiten gebruik en roept alle aangevers op zich gereed te maken voor AGS 2. Voornemen van de Douane is om vanaf 8 november 2014 het indienen van aangiften ten invoer met Sagitta onmogelijk te maken. De nog niet afgehandelde aangiften worden wel afgewerkt in Sagitta, tot de definitieve beƫindiging van Sagitta Invoer op 15 december 2014.

Aangevers die nog niet aangesloten zijn op AGS 2 en alleen nog maar invoer aangiftes in Sagitta Invoer maken, worden gevraagd om voor 1 oktober aan te sluiten op AGS 2. Aangevers die al wel zijn aangesloten op AGS 2, maar er weinig gebruik van maken worden gevraagd om voorbereidingen te treffen en gebruik te gaan maken van AGS 2.

Op 26 september verzorgt de Douane een webinar waarin meer informatie over AGS 2 worden verstrekt. Daarnaast kunt u meer informatie vinden op de website van de Douane.