douanesoftware en support van ECC Online

Wat is het termijn om achteraf bescheiden te overleggen?

De douane heeft in AGS 2 het termijn om achteraf bescheiden te overleggen verduidelijkt. Met bescheiden worden documenten bedoeld, die aantonen wat het land van herkomst van de goederen is. Of wat het land van oorsprong van de goederen is. Deze documenten kunt u later nasturen, als u deze documenten niet heeft als u aangifte doet. Bij het invullen van de aangifte, kunt u nu aangeven binnen welk termijn u de bescheiden wilt overleggen.

Als u een onvolledige aangifte indient via AGS Import, dan kunt u het ‘verzoek tot verlening termijn’ insturen. Dat kunt u doen door de aanvullende verklaring (code C1 tabel A58) mee te sturen. Dan kunt u in het ‘verzoek tot verlening termijn’ de verlening van het termijn in weken in vullen. Standaard staat het termijn op 4 weken. U kunt het termijn tot uiterlijk 17 weken verlengen.

Voorbeeld: wilt u het termijn met het maximale aantal weken verlengen? Dan vult u ’17’ in.

De totale periode waarbinnen bescheiden overleg moeten worden, is maximaal 122 dagen. Wanneer deze termijn dreigt te verlopen, krijgt u van AGS een reminder. Als u niet binnen deze periode reageert, dan verwerkt de douane de aangfite automatisch op basis van de eerder verstrekte gegevens uit de invoeraangifte.

Meer weten?

De douane houdt een document bij met ‘Weetjes over aangifte doen in AGS Import’. U vindt het document op deze website van de Douane.