Rusland accepteert carnets TIR voorlopig nog

De Russische Federatie heeft bekend gemaakt de TIR-overeenkomst voorlopig ongewijzigd te zullen toepassen. Dat betekent dat u voorlopig gebruik kunt maken van TIR-carnets voor het vervoer van goederen van Nederland naar Rusland, zoals u dat gewend bent. Bij aankomst in Rusland hoeft vooralsnog geen aanvullende zekerheid te worden gesteld. Uiteraard kunnen incidentele problemen bij specifieke grensovergangen niet helemaal worden uitgesloten. Wij adviseren u dan ook om daar rekening mee te houden.

Eerder was de acceptatie van de TIR-carnets door Rusland al verlengd tot 1 juli 2015. Tijdens besprekingen in Genève heeft Rusland toegezegd ook na deze datum de juiste toepassing van de TIR-overeenkomst te zullen waarborgen. Inmiddels zijn onderhandelingen gaande over de aanwijzing van een andere borgmaatschappij in Rusland, die de financiële belangen van de Russische Federatie beter zou moeten waarborgen.