douanesoftware

Het douanewetboek UCC en de gevolgen voor het bedrijfsleven

Op 1 mei 2016 zal de Union Customs Code (UCC) van kracht worden. De UCC is het douanewetboek van de Unie. Op die datum vervalt het Communautair Douane Wetboek (CDW), wat gevolgen heeft voor Douane en bedrijfsleven. Het UCC-douanewetboek is ontstaan vanuit de visie:

– de internationale handel te vereenvoudiging
– harmonisatie binnen Europa te bewerkstelligen
– het standaardiseren van procedures en gegevens
– volledig elektronische afhandeling van alle douaneformaliteiten in de hele Unie.

Invoeren UCC kost tijd

Het invoeren van de UCC kost veel tijd. Ondanks dat er nog veel dingen niet volledig ingevuld zijn, zal de UCC per mei volgend jaar van kracht zijn. Er moet nog veel werk worden verricht om alles voor die tijd ingericht te hebben.

De gevolgen van de UCC voor ondernemers

Het geraamte en de blauwdruk van de UCC is inmiddels in hoofdlijnen klaar, maar nu moeten zaken nog concreet ingericht gaan worden. De gevolgen voor het bedrijfsleven zijn soms klein, maar zullen in sommige gevallen ook heel veel veranderingen tot gevolg hebben.
Zo veranderen zeer binnenkort alle CDW-vergunningen. Op dit moment inventariseert de Douane wat de gevolgen hiervan zullen zijn en hier is op het moment van dit schrijven nog geen duidelijkheid over te geven. Zodra er meer bekend is over de definitieve toepassingsbepalingen – dit is de verzamelnaam voor alle gedelegeerde en uitvoeringshandelingen- zullen we u nader informeren.

Vanaf eind 2016 zullen met name de gevolgen op IT-gebied actueel worden. De volledige elektronische afhandeling van alle douaneformaliteiten in de Unie vergt de nodige IT-aanpassingen voor Douane2016 en het bedrijfsleven. Ook over deze veranderingen – zoals de technische specificaties- zijn partijen nog in gesprek. Het uitgangspunt is dat IT-systemen tussen eind 2016 en eind 2020 operationeel zullen zijn.

Samenwerking met koepels

De Douane wil de overgang van het CDW naar de UCC voor het bedrijfsleven zo soepel mogelijk laten verlopen. De Douane werkt nauw samen met ondernemerskoepels in het Overleg Douane Bedrijfsleven (ODB) om de implementatie van de UCC en de toepassings- en overgangsbepalingen te realiseren.

De Douane informeert

De Douane zal het bedrijfsleven op de hoogte houden wat betreft de ontwikkelingen binnen de UCC.
Zodra zij meer duidelijk- en zekerheid hebben over de overgangsbepalingen dan zal de Douane het bedrijfsleven gericht informeren. Dit geldt ook voor de bekendmaking rondom de daadwerkelijke invulling van de UCC. Deze informatie verspreidt de Douane via www.douane.nl en
www.douane-inzicht.nl. Voor echt specifieke informatie zoeken zij naar maatwerkoplossingen, ook denkt de Douane na over overlegvormen tussen Douane en koepels waar het bedrijfsleven geïnformeerd wordt.