douanesoftware

AGS naar DMS

De verandering bestaat uit 5 onderdelen:

  • De gegevensvereisten (dataset) van de aangifte wijzigen. Aangevers die nu aangifte doen via AGS moeten straks aangifte doen via DMS, conform de gewijzigde bijlage B van het douanewetboek van de Unie.
  • Er komt een nieuwe functionaliteit in DMS: de verwerking van controlebevindingen. In AGS 3.1 ‘corrigeerde’ de Douane altijd de aangifte. Met DMS 4.0 moet de aangever de verbeteringen zélf aanleveren, nadat hij een bericht met de controleresultaten heeft ontvangen vanuit DMS. Goederen worden pas vrijgegeven als de ‘gecorrigeerde’ aangifte volledig is verwerkt door de douane.
  • DMS gaat uiterlijk per 1 juli 2022 de Geautomatiseerde Periode Aangifte (GPA) en de Schriftelijke Periode Aangifte (SPA) vervangen.
  • Vergunninghouders Inschrijving in de Administratie van de Aangever (IIAA) gaan uiterlijk 1 januari 2023 (aanvullende) aangifte(n) doen, of aanbrengberichten versturen met DMS. Dit geldt voor plaatsing onder de regelingen douane-entrepot, actieve veredeling en tijdelijke invoer.
  • De huidige VENUE wordt ook vervangen. Binnenkort leest u meer hierover op deze website.