Douane entrepot

De betekenis van het woord entrepot is een ‘verzegelde opslagplaats’. Dit houdt in dat producten van buiten de Eu onder het toezicht van de douane worden opgeslagen. Hierbij kan het zijn dat de destinatie van de producten nog niet bekend is.

Wat is de reden dat er een entrepot wordt gebruikt?

Het grote voordeel aan het opslaan van producten in een entrepot is dat er niet direct invoerrechten betaald hoeven worden. Dit geldt voor producten welke afkomstig zijn van buiten de EU. Enkel op het moment dat de producten in het vrije verkeer van de EU terecht komen, moeten er invoerrechten betaald worden. Wanneer u gebruik maakt van een douane entrepot heeft dit aantrekkelijke financiële voordelen, zoals:

  • De kosten van de invoerrechten worden geminimaliseerd
    De wetgeving van de douane heeft een slimme toepassing gedaan, waardoor de beste tarieven op de beste momenten worden toegepast. Op deze manier worden de invoerrechten geminimaliseerd.
  • Het voorkomen van het betalen van de invoerrechten
    Als er producten gebruikt worden voor wederexport, dan hoeven er geen invoerrechten betaald te worden.
  • Het uitstellen van de betaling van invoerrechten
    Pas op het moment als de producten het douane entrepot verlaten, worden de invoerrechten pas geheven.

Welke soorten douane entrepots zijn er?

ECC Online heeft drie type douane entrepots in zijn bezit. Het betreft de types C, D en E. Bij elk van deze type entrepots worden de producten alleen opgeslagen door degenen die de douane entrepot beheert. Het is niet zo dat dit per se de eigenaar van de producten is, bijvoorbeeld in het geval van logistieke dienstverleners.

Zekerheidstelling

Zoals eerder gezegd betaalt u pas invoerrechten op het moment dat de producten in het vrije verkeer terechtkomen. Het is alleen wel zo dat de douane zeker wilt weten dat de invoerrechten die verschuldigd zijn daadwerkelijk betaald worden. Dat is de reden dat de douane een financiële waarborg eist, in de vorm van een maandkrediet of een bankgarantie.