KVK

Webapplicatie ’digitaal aanvragen exportdocumenten’ – Kamer van Koophandel

Inmiddels hebben de eerste relaties van ECC Online kennisgemaakt met deze webapplicatie van de Kamer van Koophandel. Met behulp van deze applicatie vragen zij digitaal exportdocumenten van de Kamer van Koophandel aan.

KvK-documenten ecc

Er kunnen via de webapplicatie bij de KvK (DAE) diverse documenten aangevraagd worden. Hieronder lichten wij de diverse documenten kort toe.

1 Certificaten van Oorsprong (CvO)
Dit is een document dat de oorsprong van een product aangeeft. Een CvO bewijst dus in welk land een product gemaakt is. De Kamer van Koophandel geeft deze certificaten van oorsprong af.

2 EUR.1
Als bewijsstuk van de preferentiële oorsprong kunt u een EUR.1 of EUR-MED certificaat gebruiken. Deze documenten zijn niet verplicht, maar het gebruik ervan kan u of uw afnemer veel voordeel opleveren. Zeker in landen waar de invoerrechten hoog zijn.

3 EUR-MED
Dit is een variant op het EUR.1 en is alleen geldig wanneer u handelt met landen waar de Pan-Euro-Mediterrane overeenkomst geldt. Deze overeenkomst maakt het mogelijk dat grondstoffen en producten van preferentiële oorsprong uit deze landen meetellen voor de oorsprongsbepaling (de zogenaamde cumulatie). Een EUR-MED gebruikt u in plaats van een EUR.1 en biedt meer mogelijkheden bij re-export naar een ander partnerland binnen deze landengroep.

4 A.TR
Dit is een Douanedocument dat u kunt gebruiken bij handel tussen landen uit de EU en Turkije. De EU heeft met Turkije een Douane-akkoord gesloten, waardoor u de meeste goederen zonder invoerrechten kunt invoeren. De goederen moeten dan wel van herkomst uit de EU of Turkije komen. Dit legt u vast in een ATR-certificaat.

5 Legalisaties
Een document dat in Nederland rechtsgeldig is, hoeft niet vanzelfsprekend ook rechtsgeldig te zijn in het land waarmee u zaken doet. De Kamer van Koophandel legaliseert handtekeningen op allerlei soorten documenten, zoals contracten en handelsfacturen. Zo weet uw buitenlandse klant ook zeker dat het document geldig is.

6 Certificaties.
Als u exporteert moet u in sommige gevallen documenten certificeren. Dat kan een voorwaarde zijn van het land waarmee u handelt, maar het kan ook een eis zijn van uw klant of bank, bijvoorbeeld in relatie tot het betalingsverkeer.

Als u deze documenten digitaal aanvraagt, dan zijn de legeskosten van de KvK lager dan als u deze aanvraagt via de post.

Via de link meer informatie digitale exportdocumenten leest u desgewenst nog meer over dit onderwerp.

Ook kunt u bij ECC Online terecht met al uw vragen.

Peter Mol
Project Manager
M: +31 (0) 6 18 25 25 21
peter@ecconline.nl

Neem persoonlijk
contact op met
onze specialist.

Een vraag of opmerking verzendt u met behulp van het formulier.

  Nieuws
  • European Customs Clearance (ECC) beveelt de Douane module in Scope aan voor Douaneaangiftes

   Lees meer
  • douanesoftware

   AGS naar DMS

   Lees meer
  • Eisen aan Douanevertegenwoordiging

   Lees meer