Uitvoer aangifte software

De douane wil graag op de hoogte zijn welke goederen de EU verlaten. Daarom zult u een aangifte ten uitvoer moeten doen, als u communautaire goederen uit het douanegebied van de Europese Unie voert.

Communautaire goederen zijn goederen die zich in het vrije verkeer binnen de EU bevinden. Over deze goederen zijn douanerechten betaald of de goederen zijn binnen de EU geproduceerd, geoogst of gewonnen. Wanneer u een aangifte ten uitvoer doet, moet u aan bepaalde verplichtingen voldoen. Ook dient u zich aan de regels te houden op het gebied van veiligheid, gezondheid, economie en milieu (VGEM). Bij sommige aangiftes dient u extra documenten toe te voegen, opdat de douane uw uitvoeraangifte behandelt.

Hoe doet u een aangifte ten uitvoer?

De exporteur dient de uitvoeraangifte in, maar kan zich ook laten vertegenwoordigen. De uitvoeraangifte wordt ingediend bij een douanekantoor van uitvoer. Nadat de aangifte volledig is ingevuld, ‘brengt u de goederen aan’, oftewel u zorgt ervoor dat de goederen gecontroleerd kunnen worden door de douane. Na goedkeuring staan de goederen onder douanetoezicht totdat goederen de EU echt verlaten. Het douanekantoor van uitvoer stuurt een bericht naar het douanekantoor van uitgang. Voordat de goederen aan boord van een schip of vliegtuig de EU mogen verlaten, moeten de formaliteiten bij uitklaring vervuld worden. Als de goederen de EU verlaten, meldt het kantoor van uitgang dit weer bij het kantoor van uitvoer. Het kantoor van uitvoer stuurt de exporteur een bericht terug. De exporteur heeft dan aan alle verplichtingen voldaan.

Uitvoer aangifte software

De meeste stappen in de bovenstaande procedure verlopen elektronisch en daar heeft u software voor nodig. ECC Online biedt een uitvoer aangifte module in softwareprogramma Scope. Daarnaast kan ECC Online u ook begeleiden bij het aanvragen van vergunningen en documenten en ondersteuning bieden bij het indienen van de uitvoer aangifte.

DMS Export

Op dit moment is Sagitta Uitvoer in gebruik, maar, net zoals bij Sagitta Import, wordt ook Sagitta Uitvoer vervangen door DMS Export. De planning rondom het nieuwe systeem is nog niet bekend en zal pas van start gaan als DMS Import volledig in gebruik is genomen door alle aangevers.

Wanneer we meer weten over AGS Export, dan houden wij u op de hoogte. Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!

Neem persoonlijk
contact op met
onze specialist.

Een vraag of opmerking verzendt u met behulp van het formulier.

  Nieuws
  • European Customs Clearance (ECC) beveelt de Douane module in Scope aan voor Douaneaangiftes

   Lees meer
  • douanesoftware

   AGS naar DMS

   Lees meer
  • Eisen aan Douanevertegenwoordiging

   Lees meer