Douanesoftware leverancier ECC Online

Het is verstandig om de processen bij de douane zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Het is alleen zo dat de aangifteprocessen moeilijker worden door de eisen omtrent gezondheid, veiligheid, milieu en fiscaliteit. Middels gespecialiseerde douanesoftware kan dit aangepakt worden, waarbij er ook de nodige dienstverlening vereist is.

ECC Online biedt de oplossing als douanesoftware leverancier

ECC Online is de douanesoftware leverancier die u dit aanbiedt. Verder biedt ECC Online ook een open toegang aan waardoor u kennis kan krijgen van de specialisten en declaranten. Het grote voordeel hiervan is dat u uw bestaande kennis wat betreft de douane aan kan vullen met de ruime douanekennis die ECC Online u aanbiedt.

Hoe dan ook leidt dit tot een aansluitende oplossing voor wat voor douanevraagstuk dan ook. Het is in de toekomst namelijk niet meer genoeg om alleen te beschikken over douanesoftware. Het is essentieel om de kennis die hierbij hoort binnen handbereik te hebben, niet alleen voor u, maar ook voor uw klanten. De declaranten van ECC neemt uw aangifteprocessen over of ondersteunt ze.

Op deze manier verbetert u uw concurrentiepositie, maar kan u ook de vragen die uw klant heeft beantwoorden. Wanneer er bepaalde speciale situaties voordoen, dan zijn de specialisten van ECC beschikbaar voor u. Voorbeelden van speciale situaties zijn een controle bij de douane of een verzoek omtrent een vergunning. Niet alleen zult u profijt hebben van het feit dat u uw goederen zelf efficiënt en voordelig aangeeft, maar u zult ook profijt hebben van de kwaliteit en flexibiliteit die beide nodig zijn om elke uitdaging aan te kunnen gaan op douanegebied.

Knelpunten

Bijna alle douanesoftware modules zijn onderdeel van een groter logistiek pakket. Het is niet makkelijk om deze starre, grote pakketten compleet aan te passen aan de ontwikkelingen die gaande zijn in de douanerie.

Daarnaast is het ook nog zo dat de douanemodule veel geld kost door de eersteklas communicatie die gevoerd wordt met de betreffende douane. Ten slotte komt nog de kennis die nodig is om de douanesoftware volledig up-to-date te houden.

Een andere aanpak van ECC Online

ECC Online kiest daarom voor een andere aanpak. ECC Online richt zich als douanesoftware leverancier volledig op douaneprocessen. Het is zo dat wij hierbij de uitersten opzoeken. Aan de ene kant kunt u denken aan betrouwbaarheid en flexibiliteit en aan de andere kant aan efficiëntie en kostenbesparing.

ECC Online heeft besloten om met name te gaan voor een erg gebruiksvriendelijke douanesoftware. In onze ogen is er op dit moment namelijk geen vorm van douanesoftware waar wij volledig tevreden over zijn.

De douanesoftware die op dit moment bestaat is namelijk duur en niet flexibel. Deze kritische punten stonden vernieuwingen in de weg en daardoor werd er onnodig geld uitgegeven.

Wat verstaat ECC onder een ‘goede douanesoftware’?

  • Een software moet flexibel zijn en daarbij alle denkbare aangifteprocessen beter maken. Het lijkt allemaal zeer vanzelfsprekend, maar de praktijk leert ons dat dit niet het geval is. Er zijn namelijk ontzettend veel varianten van standaard aangiftes welke problemen opleveren. Het voordeel van ECC als douanesoftware leverancier is dat onze declaranten zelf de aangiftes maken. Op deze wijze wordt de software continu aangepast en verbeterd. Op dit moment is er een fundamentele vernieuwing nodig gezien de overgang naar AGS3. Dit systeem heeft businessrules die uniek zijn en daarnaast ook verschillende nieuwe procedures. ECC Online is expliciet door de douane gekozen om AGS3 te proberen en te testen. ECC Online e heeft namelijk de mogelijkheid om snel te reageren op vragen omtrent software en op techniek wat betreft de douane.
  • ECC heeft als doel dat elke declarant van ECC de douanesoftware moet kunnen gebruiken. Ook u als klant hoort deze software te kunnen begrijpen en gebruiken. Daarnaast moet er te allen tijde plek zijn voor extra gebruikers, ongelimiteerd.Er wordt alleen per aangifte die afgehandeld is een vergoeding betaald per module. Verder is ECC Online in the cloud. Dit betekent dat de klant niet hoeft te investeren en daarbij ook geen programma’s o.i.d. hoeft te installeren op zijn systeem. Daarom is er geen sprake van onderhoudskosten.
  • De software moet zonder schikkingen toesnijden op het gehele proces van aangifte. Een aangifte dient allereerst direct en gemakkelijk gemaakt te worden, waarbij het niet noodzakelijk is om bepaalde gegevens in allerlei modules in te vullen.Het contact met de klant of opdrachtgever verloopt doeltreffend, aangezien statusupdates en berichten automatisch worden verstuurd. De gebruiker beschikt over een overzicht, waardoor alle aangiftes snel teruggezocht kunnen worden.
  • Gegevensuitwisseling met een andere software moet op een makkelijke manier te realiseren zijn. Dat is de reden dat ECC Online de databases erg toegankelijk heeft gemaakt om dit mogelijk te maken. In de eerste plaats zijn er interafaces met logistieke pakketten en voorraadpakketten. In de tweede plaats is het mogelijk om een zeer gedetailleerde rapportage te maken van de datacombinaties die mogelijk zijn. Dit alles is ontzettend bruikbaar bij douanecontroles of voor andere doeleinden op het commerciële gebied.
  • Zo ver als kan moeten de periodieke processen vereenvoudigd worden. Daarvoor is het verstandig om de software zo efficiënt als kan te maken. ECC heeft namelijk ook als uitgangspunt dat een medewerker die nieuw is al snel productief bezig kan zijn met het maken van standaard aangiftes. Dat is de reden dat wij het instrument van de scenario’s ontwikkeld hebben. Deze scenario’s zijn allen flexibel toe te snijden om een herhalende aangifte.Kenmerkende scenario’s worden op deze manier verbonden aan een bepaalde klant of groep klanten. Fouten worden op deze manier vermeden en er wordt daarnaast snelheid gewonnen. Productcodes kunnen daarnaast per bedrijf aangewezen worden welke ook weer toesnijden op specifieke goederen die worden aangegeven. De kans om fouten te maken neemt af, omdat er op deze manier geen aanvullende gegevens meer ingevuld hoeven te worden bij elke goederencode.

Douanesoftware en support, klaar voor de toekomst!

Niet alleen ECC werkt met plezier met ECC Online, maar ook de externe gebruikers ervaren dit plezier. Het is namelijk makkelijk in te richten, snel te leren en ook nog heel betrouwbaar. Wij blijven streven naar vernieuwing, waardoor onze software keer op keer aangepast en verbeterd kan worden aan de aangiftepraktijk. Deze mate van flexibiliteit komt zeer gelegen gezien de verandering naar AGS3.