Gespecialiseerde douanesoftware van ECC Online

Om kosten te besparen is het raadzaam om douaneprocessen op een zo efficiënt mogelijke manier te laten verlopen. Echter worden door de eisen van gezondheid, milieu, veiligheid en fiscaliteit de aangifteprocessen juist steeds ingewikkelder. De manier om dit aan te pakken is met gespecialiseerde douanesoftware in combinatie met de dienstverlening die hierbij hoort.

ECC Online biedt de oplossing

Deze douanesoftware biedt ECC Online u aan, maar daarnaast biedt ECC Online u ook open toegang aan tot het verkrijgen van kennis van haar specialisten en declaranten. Op deze manier kunt u uw huidige douanekennis binnen uw bedrijf aanvullen met de brede douanekennis die ECC Online u kan aanbieden. Dit leidt ten alle tijd tot een gepaste oplossing voor elk douanevraagstuk. Het is namelijk zo dat in de toekomst het niet meer voldoende is om enkel te beschikken over douanesoftware.

De bijbehorende douanekennis is nodig om binnen handbereik te hebben, zowel voor u als voor uw klanten. Uw aangifteprocessen kunnen worden overgenomen of ondersteund door de declaranten van ECC. Het biedt niet alleen het voordeel dat u zo alle vragen van uw klanten kunt beantwoorden, maar u verbetert ook tegelijkertijd ook meteen uw concurrentiepositie. Onze specialisten van ECC zijn voor u beschikbaar voor bijzondere situaties, die zich voordoen buiten het reguliere aangifteproces.

U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan een vergunningsverzoek of een douanecontrole. Ten eerste zult u profijt hebben van de flexibiliteit en kwaliteit die nodig zijn om welke uitdaging dan ook aan te kunnen op het gebied van douane. Ten tweede heeft u profijt van het feit dat u zelf efficiënt en voordelig uw goederen aangeeft.

Knelpunten

Het is zo dat vrijwel alle douanesoftware modules onderdeel zijn van een logistiek pakket wat groter is. Het is lastig om deze grote, starre pakketten volledig aan te passen aan de huidige ontwikkelingen in de douanerie.

Bovendien is de douanemodule prijzig door de eersteklas communicatie die ze voeren met de douane. Daarbij komt nog de benodigde douanekennis die essentieel is om de douanesoftware die ontwikkeld wordt flexibel up-to-date te houden.

Een andere aanpak van ECC Online

Er is door ECC Online een andere benadering gekozen. ECC Online richt zich volledig en enkel op douaneprocessen. Wij zoeken hierbij de uitersten op, waarbij u aan de ene kant kunt denken aan kostenbesparing en efficiëntie en aan de andere kant aan betrouwbaarheid en flexibiliteit.

Aangezien ECC Online niet tevreden was met de douanesoftware die op dit moment beschikbaar is, hebben we besloten om te gaan voor een aanzienlijk gebruiksvriendelijke douanesoftware. We hebben vastgesteld dat de douanesoftware die bestond niet alleen inflexibel, maar ook duur was. Dit stond vernieuwingen in de weg en werden er kosten gemaakt die niet nodig waren.

Wat verstaat ECC onder een ‘goede douanesoftware’?

  • ECC heeft als uitgangspunt dat de douanesoftware door declaranten van ECC gebruikt kan worden, maar ook door u als klant. Daarnaast moet er plek zijn voor een onbeperkt aantal gebruikers, zowel intern als extern. Enkel per aangifte die afgehandeld is, betaalt u een vergoeding per module. Bovendien is ECC Online in the cloud.Dit houdt in dat de klant hierbij niet hoeft te investeren en niks hoeft te installeren op zijn systeem. Dat is de reden dat er geen sprake is van onderhoudskosten.
  • Zonder schikkingen moet de software toesnijden op het proces van aangifte. Het is belangrijk dat een aangifte direct en makkelijk gemaakt kan worden, waarbij er niet eerst bij allerlei modules bepaalde gegevens in moeten vullen.Er worden berichten en statusupdates automatisch verstuurd, waardoor het contact met de klant of opdrachtgever doeltreffend verloopt. Alle aangiftes kunnen snel teruggezocht worden door een overzicht die de gebruiker heeft.
  • Een software hoort flexibel te zijn en daarnaast alle denkbare aangifte processen versterken. Hoewel dit vanzelfsprekend lijkt, leert de ervaring ons dat er ontzettend veel varianten zijn van standaard aangiftes welke problemen opleveren in de gebruikelijke praktijk. Het voordeel van ECC Online is dat onze eigen declaranten zelf aangiftes maken, waardoor de software continu aangepast en verbeterd wordt. Dit onderdeel is met name terug te zien, aangezien er op dit moment een fundamentele vernieuwing benodigd is met de overgang naar DMS.  Dit systeem heeft unieke business rules en daarnaast verschillende nieuwe procedures.
  • Periodieke processen moeten zo ver als kan vereenvoudigd worden. Daarom is het belangrijk om de software zo efficiënt mogelijk te maken. Wij hebben namelijk als uitgangspunt dat een nieuwe medewerker al snel productief bezig moet kunnen zijn met het maken van standaard aangiftes. Om dit waar te kunnen maken hebben wij het instrument van de scenario’s ontwikkeld. Deze scenario’s zijn flexibel toe te snijden op repeterende aangifte.Zo kunnen kenmerkende scenario’s verbonden worden aan een klant of een groep klanten. Hierdoor worden fouten vermeden én wordt er daarnaast snelheid gewonnen. Er kunnen bovendien productcodes aangewezen worden per bedrijf welke toesnijden op expliciete goederen die worden aangegeven. Het reduceert de kans om fouten te maken enorm, want er hoeven op deze manier geen aanvullende gegevens ingevuld te worden bij elke goederencode.
  • Het moet simpel te realiseren zijn om gegevens uit te wisselen met andere software. Daarom heeft ECC Online de databases zeer toegankelijk gemaakt om het uitwisselen van gegevens mogelijk te maken. Enerzijds zijn er interfaces met voorraadpakketten en logistieke pakketten. Anderzijds is het mogelijk om een erg gedetailleerde rapportage te maken van alle mogelijke datacombinaties. Dit is zeer bruikbaar bij douanecontroles of voor doeleinden op het gebied van commercie.

Douanesoftware en support, klaar voor de toekomst!

wij zeggen dat de declaranten van ECC, maar ook de externe gebruikers met plezier werken met ECC Online. Het is namelijk vlug te leren, makkelijk in te richten en daarnaast ook nog een zeer betrouwbaar. Wij blijven ons vernieuwen, waardoor de software keer op keer verbeterd en aangepast wordt aan de aangiftepraktijk. Deze grote mate van flexibiliteit komt zeer gelegen met de verandering naar DMS.