Riege software, douanesoftware die klaar is voor de toekomst!

Het is zeer gemakkelijk om met de douanesoftware het volgende te maken: AGS2 invoer, Sagitta uitvoer, NCTS toegelaten geadresseerde (TG) aangiften en NCTS toegelaten afzender (TA). Daarnaast is ook de CSUM administratie met of zonder DGVS en de PD & VWA vooraanmeldingen geïntegreerd

Riege douanesoftware

Douane formaliteiten kunnen naast gecompliceerd ook zeer uitgebreid zijn. Bij een douane formaliteit is het belangrijk om rekening te houden met een aantal aspecten. Een aantal van deze aspecten zijn import en export eisen, producten, communicatie, aangiftes, reguleringen e.d.

Er moet erg veel informatie en data gecontroleerd en verzameld worden binnen de douanesoftware. Daarbij is het ook essentieel dat de software dag en nacht beschikbaar is. De expediteurs worden door Scope een zeer belangrijk gegeven bespaard, namelijk tijd. Niet alleen de expediteurs van Scope kunnen tijd besparen, maar ook alle partijen die betrokken zijn bij het importeren en exporteren van producten.

Bespaar tijd met de douane module van Scope

  • Informatie en documenten kunnen te allen tijde op papier afgedrukt worden.
  • De informatie relevant is wordt gebundeld in één procedure. Dit alles gebeurt elektronisch, waardoor er tijd bespaard wordt.
  • De communicatie van Scope met Douane verloopt direct via Logius. Het voordeel hiervan is dat berichten snel verzonden en ontvangen kunnen worden.
  • Op elk gewenst moment kunnen de status van afgehandelde en openstaande douane processen gecontroleerd en bekeken worden.
  • Alle douane systemen zijn wereldwijd met elkaar te vergelijken. Scope werkt daarom ook met een interface welke identiek is voor alle systemen.
  • De zending kan direct geopend en behandeld worden bij de douane procedures.
  • Douaneprocedures kunnen meteen opgestart worden vanuit de zending wanneer de klant waar het om gaat ook Scope forwarding in gebruik heeft.
  • De invoeraccijnzen worden opgeslagen als opbrengst van de desbetreffende zending. Vervolgens kan met één druk op de knop een factuur klaar zijn voor verzending.