Update AGS3

Met dit schrijven geven we een status update met betrekking tot AGS3. Na de eerdere implementatie van AGS2, waarmee Sagitta-Invoer is vervangen, is de Douane nu druk bezig met AGS3. In de wandelgangen wordt veelal gedacht dat AGS3 alleen de vervanger is van Sagitta uitvoer. AGS3 is echter de fase volgend op AGS2 en bevat:

Aanpassingen op AGS-Invoer, de eerste versie van AGS-Uitvoer.

De introductie van AGS3 heeft daarom invloed op het invoer-proces, maar maakt ook de introductie van het nieuwe uitvoer proces mogelijk.

Scope en AGS

Wanneer AGS-Uitvoer live gaat krijgen de Scope gebruikers zowel de invoer als de uitvoer aangiften in één scherm. Dat is de nieuwe AGS omgeving in Scope. Voor het zover is gaan de Scope gebruikers door twee fasen;

AGS3 – Invoer

De Douane heeft AGS3-Invoer gepland in het weekend van 28 / 29 november. Scope is met versie 7.4 (september 2015) klaar voor deze switch. Wij zijn in afwachting van het officiële test slot om de laatste stappen te testen met de Douane. De voor de gebruiker meest zichtbare verandering is de introductie van het nieuwe veld “Aangever” in de aangifte. Hoe dit veld ingevuld moet worden zullen we in november communiceren. De wijzigingen zijn pas zichtbaar als het relevant is. Tot de overgang ziet de gebruiker de oude bekende schermen.

AGS3 – Uitvoer

Voor het uitrollen van AGS3-Uitvoer zal de Douane dezelfde methode als bij introductie van AGS2-Invoer toepassen, dat wil zeggen: groepsgewijs de aangevers overzetten. Wanneer en over welke periode deze uitrol zal plaatsvinden is op dit moment nog niet bekend. Zeker is dat het niet voor januari 2016 zal beginnen.

Ook AGS3-Uitvoer zit in Scope 7.4. Dat is dus klaar. We zijn in afwachting van de mogelijkheid voor een test slot om de test scenario’s samen met de Douane te doorlopen.

De belangrijkste verschillen van AGS3-Uitvoer ten opzichte van Sagitta-Uitvoer zijn:

Het doen van aangiftes in de verschillende situaties, Te laden, Geladen of Vereenvoudigd verdwijnt. Het is wel mogelijk om een onvolledige aangifte te doen, welke na daadwerkelijke belading voltooid kan worden.

De registratie plicht van locaties gekoppeld aan de vergunning komt te vervallen.

AGS-Uitvoer zal, net als bij AGS-Invoer, strictere controles uitvoeren met betrekking tot statistieknummers, bescheiden en aanvullende hoeveelheden.

AGS-Uitvoer blijft een “Confirmation of exit” ontvangen bij een correcte ECS verwerking van de aangifte. Mocht er echter geen “Confirmation of exit” volgen, dan wordt bij AGS door middel van een aanvullend bericht “ALT” de mogelijkheid geboden om direct op de aangifte zelf alternatieve bewijslast te leveren om toch een “Confirmation of exit” te verkrijgen.

Hoe en wanneer we AGS3 aan de gebruikers gaan uitleggen laten we weten wanneer er meer duidelijkheid is over de ingangsdatum bij de Douane.

Bij ECConline Software International is alles onder controle. Laat AGS3 maar komen, je bent in goede handen!