Akkoordverklaringen borgstelling voor douanevervoer naar former Yugoslav Republic of Macedonia ontvangen

De ‘former Yugoslav Republic of Macedonia’ trad op 1 juli 2015 toe tot de Overeenkomst Gemeenschappelijk Douanevervoer. Vanaf die datum kunt u voor douanevervoer naar de ‘former Yugoslav Republic of Macedonia’ de regeling gemeenschappelijk douanevervoer gebruiken. Daarvoor kunt u vanaf 1 juli 2015 een aangifte in NCTS doen. De Douane heeft aan de borgmaatschappijen gevraagd akkoord te gaan dat de bestaande borgstellingen ook kunnen worden gebruikt voor het douanevervoer naar ‘former Yugoslav Republic of Macedonia’.

Inmiddels hebben alle borgmaatschappijen, op 1 na, verklaard dat de bestaande borgstellingen ook voor douanevervoer naar de ‘former Yugoslav Republic of Macedonia’ geldt. Voor zover de Douane op basis van NCTS kan beoordelen gaat deze ene borgmaatschappij zich waarschijnlijk niet bezig houden met douanevervoer de ‘former Yugoslav Republic of Macedonia’.