OLAF en Chinese douane versterken samenwerking en onderzoek in douanezaken

De Algemene Administratie van de Chinese douane (GACC) en OLAF ondertekenden op 29 juni 2015 een regeling voor strategische administratieve samenwerking. De regeling vergemakkelijkt de samenwerking met China bij OLAF-douaneonderzoeken. De afspraken omvatten ook een actieplan met concrete maatregelen voor nauwe samenwerking bij douane-onderzoeken over onderwaardering. De afspraak geldt tot 2018.

Bij onderwaardering gaat het om importeurs die de douanewaarde van hun goederen (veel) te laag aangeven. Daardoor worden te weinig belastingen bij invoer betaald. Dat zorgt voor minder inkomsten van de EU (Europese Unie).

Onderdeel van de gemaakte afspraken zijn ook:
– gezamenlijk onderzoek naar fraude-netwerken
– het uitwisselen van ervaringen en best practices

OLAF
OLAF (Office Européen de la Lutte Antifraude) is het Europees bureau voor fraudebestrijding. Het heeft als missie: het opsporen, onderzoeken en stoppen van fraude met EU-middelen. Het zorgt ervoor dat geld van de Europese belastingbetaler wordt gebruikt voor het doel waarvoor het oorspronkelijk bedoeld was, het creëren van banen en groei in Europa.